سوالات متداول

انواع فنر و تفاوت آنها چیست؟

فنرها در دو دسته متصل و منفصل طراحی

میشوند.فنرهای منفصل به این صورت است که بونل های فنر به صورت جداگانه و داخل پاکت های اسپانباند طراحی شده و کنار هم چیده شده است که این تکنولوژی باعث میشود که لرزش هنگام تکان خوردن حذف شود.خاصیت دیگر که این سیستم فنربندی دارد این است که متناسب با رم نقاط مختلف بدن شکل میگیرد و بدن را در وضعیت عملکرد قرار میدهد.فنرهای متصل که خود به دو دسته بونل 8 سانتی متری و5 سانتی متری تفکیک میشوند.به این شکل که

بونل ها به صورت بهم پیوسته داخل فریم طراحی شده اند.در بونل های 8 سانتی متری فاصله بیشتر از بونل های 5 سانتی متری(فنرهای میکرو)است.

تمامی تشک های فنر متصل کارخانه رویال از فنرهای متصل میکرو یا همان بونل 5 سانتی متری تولید میشوند.

تفاوت بین تشک های طبی و طبی فنری چیست؟

ساختار تشک های طبی و طبی فنری باهم متفاوت است به طوری که در ساختار تشک های طبی از فنر استفاده نمیشود و همین باعث میشود که از نظر ماهیتی سفت وسخت شوند مثلا اگر شما درجه سختی خواب بر روی زمین را 10 در نظر بگیرید تشک های طبی درجه سختی 9 را دارا میباشند.درصورتی که تشک های فنری راحتی خواب را نیز به همراه دارند و بسته به تراکم اسفنج و ریباندی که داخل آنها به کار رفته درجه سفتی 50 تا70 درصد را دارند یعنی از 50تا 30درصد راحتی خواب را فراهم میکنند.

ریباند چیست؟

ریباند اسفنج های سخت شده و بهم فشرده شده است با تراکم های نتفاوت مه مورد تایید پزشکان ارتوپد هستند و مزیت طبی بودن را به تشک میدهد.

مموری فوم چیست؟

فوم هوشمندی است که با توجه به شکل بدن فرم میگیرد و ستون فقرات را پشتیانی میکند، وزن بدن را روی سطح تشک پخش و درجه حرارت بدن را تنظیم میکند و پس از برخاستن به حالت اولیه خود باز میگردد.

نحوه قیمت گذاری تشک ها چگونه میباشد؟بسته به نوع فنر(متصل باشد یا منفصل)،نوع و تراکم ابر مورد استفاده وریباند،نوع پارچه و مدت ضمانت قیمت گذاری میشوند.

loading