خدمات و گارانتی

خدمات و گارانتی ما

 

مدت زمان گارانتی تشک ها دارای دو بازه زمانی تعویض و تعمیر میباشد . در بازه زمانی اول تعویض، که کلیه هزینه ها به غیر از حمل و نقل با شرکت تولید کننده و در بازه زمانی دوم تعمیر کلیه هزینه ها به عهده خریدار می باشد .گارانتی بدون قید و شرط بوده و فقط خرابی پارچه که نیاز به بازدید کارشناس شرکت دارد شامل آن نمی شود.

موارد  استفاده از گارانتی شامل : گود شدگی ، شکستگی ، تغییر در فرم تشک و مواردی از این قبیل که مربوط به متریال داخلی تشک می شود + بازه زمانیتشک رویال

تشک رویال

 

loading